Podmínky používání my-ip-is.com

můj ip je
Tato webová stránka ("Stránky") je poskytována společností Pk Holding BV ("Společnost") a může / může být použita pouze pro informační účely. Používáním stránek nebo stahováním materiálů ze stránek souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky uvedené v tomto oznámení.

Použití obsahu My-IP-is.com


Žádný z obsahu této webové stránky není chráněn autorskými právy společnosti nebo jiných osob a subjektů, které poskytují informace na těchto stránkách. Uživatelům, kteří používají tuto stránku, je udělena omezená nevýhradní licence k používání stránek a jejich obsahu pouze pro osobní a nekomerční účely.

Je povoleno automatické stahování obsahu stránek za účelem určení IP adresy systému bez zásahu člověka. Pokud píšete software, který potřebuje automaticky určit IP adresu systému, použijte prosím webovou stránku, která povoluje tento typ aktivity.

Uživatelé mohou z tohoto webu tisknout obsah.

S výjimkou případů povolených v těchto Podmínkách nesmí být obsah reprodukován, prodáván, přenášen, upravován, redistribuován, šířen, publikován nebo využíván k jakémukoli účelu bez výslovného písemného souhlasu PK Holding BV nebo příslušného vlastníka informací.

Propojení s tímto webem a jeho rámování


Propojení a sdílení je povoleno.

Odkazy na stránky třetích stran


Na této webové stránce existují odkazy na jiné stránky provozované nezávislými třetími stranami. Zatímco společnost poskytuje tyto odkazy jako službu uživatelům těchto stránek, společnost tyto stránky neovládá a neodpovídá za obsah obsažený na těchto stránkách. Pokud není uvedeno jinak, společnost neschvaluje, neschvaluje ani jinak nezaručuje správnost jakýchkoli informací nebo obsahu obsažených na odkazovaných stránkách. Tyto stránky, včetně informací, materiálů, produktů a služeb v nich, budou použity výhradně na vlastní riziko uživatele.

Nepřesnosti a chyby


Materiály na této stránce mohou obsahovat nepřesnosti a typografické chyby. Společnost nezaručuje přesnost nebo úplnost materiálů ani spolehlivost jakýchkoli rad, názorů, prohlášení nebo jiných informací zobrazovaných nebo distribuovaných prostřednictvím těchto stránek. Berete na vědomí, že jakékoli spoléhání se na takový názor, radu, prohlášení nebo informace musí být na vaše výhradní riziko. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení opravit jakékoli chyby nebo opomenutí v jakékoli části Stránek. Společnost může kdykoli bez předchozího upozornění provádět jakékoli další změny na Stránkách, materiály na Stránkách a produkty, programy, služby nebo ceny (pokud existují) popsané na Stránkách.

bez záruky


Tyto stránky a informace a materiály na těchto Stránkách jsou poskytovány „JAKO JE“ bez jakéhokoli vyjádření nebo záruky, výslovné nebo předpokládané, jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení na záruky, prodejnosti, neporušenosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

PK Holding BV v žádném případě nenese žádnou odpovědnost vůči žádnému subjektu za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné škody, které souvisejí s použitím nebo neschopností používat obsah, materiály a funkce stránek nebo jakékoli odkazované webové stránky, i když je Společnost výslovně upozorněna na možnost těchto škod.

Změny těchto Podmínek


Tyto Podmínky používání byly naposledy aktualizovány v březnu 28, 2018 a nahrazují předchozí podmínky používání. Smluvní podmínky mohou být kdykoliv pozměněny; bude-li taková změna provedena, bude na této stránce zveřejněna revidovaná verze. Změny budou účinné, když budou odeslány. Je vaší povinností čas od času přezkoumat podmínky používání, abyste si byli vědomi takových změn. Vaše další používání těchto stránek označuje váš souhlas s těmito změnami.